Galaxy S20 5G G981W Convert Global - Tiếng Việt

Galaxy S20 5G G981W Convert Global - Tiếng Việt
Galaxy S20 5G G981W Xách Tay Từ Canada,Chưa Có Tiếng Việt,Nạp Rom Quốc Tế Full Ngôn Ngữ
Galaxy S20 5G G981W Convert Global Online Via Remote

Nhận Nạp Tiếng Việt Galaxy S20 5G G981W
Nhận Convert Global Galaxy S20 5G G981W
Nhận Xoá FRP - Gmail Galaxy S20 5G G981W
Nhận Unlock - Mở Mạng Galaxy S20 5G G981W
Nhận Xoá Demo - Retails Galaxy S20 5G G981W

Tags:#G981W ,G981W Tiếng Việt,G981W Nạp Tiếng Việt,G981W Thêm Tiếng Việt,G981W Nạp Quốc tế,G981W Convert Global,G981W FRP,G981W Gmail,G981W Unlock,G981W Mở Mạng,Unlock G981W ,Mở Mạng G981W ,G981W MCK,G981W NCK,G981W PUK,G981W Simlock,G981W Unlock Sim,G981W Demo,G981W Retails,G981W Testpoin,G981W Unbrick,G981W COmbniation,G981W EFS,G981W Stock,G981W Convert G981U,G981W Convert G981U1,G981W Repair IMEI,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
🌐 Website : www.thanhnamPDAviet.net
🌐 Website : www.Unlock24h.net

@thanhnamPDAviet
@Unlock24h.Net

Device Model: SM-G981W
AP Firmware: G981WVLU3FVG6
CSC Firmware: G981WOYV3FVG6
CP Firmware: G981WVLU3FVG6
Firmware Country: XAC
Device Serial: RFCN20BC2WV
Device IMEI: 352624111150638
Device Unique Code: CE0120412C7358BB197E
Checking lock status...Unlocked
0 Nhận xét