Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Bootloop,Unbrick Thành Công,Xóa FRP Sau Khi Cứu Lên

Nhận Unbrick - Fix Bootloop Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Unlock - Mở Mạng Huawei Nova 3i INE-LX2

Tags:INE-LX2 FRP,INE-LX2 Gmail,INE-LX2 Bypass,INE-LX2 Unlock,INE-LX2 Unbrick,INE-LX2 Rom,INE-LX2 Downgrade,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

20 Nhận xét

 1. >>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû:
  DBAdapter Reserved Interface
  >>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM109
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:ramdisk
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:userdata
  all is done

  Trả lờiXóa
 2. >>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû:
  DBAdapter Reserved Interface
  >>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM269
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:preload
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:patch
  all is done

  Trả lờiXóa
 3. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.262(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3797mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.004s
  all is done

  Trả lờiXóa
 4. (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.262(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s

  Trả lờiXóa
 5. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  Mobile Phone Product Name
  < waiting for device >
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.248(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4066mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.005s
  all is done

  Trả lờiXóa
 6. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.003s]
  finished. total time: 0.003s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.248(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3687mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.002s
  all is done

  Trả lờiXóa
 7. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  < waiting for device >
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.017s]
  finished. total time: 0.017s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.275(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3722mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.006s
  all is done

  Trả lờiXóa
 8. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  < waiting for device >
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.017s]
  finished. total time: 0.017s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.275(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3722mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.006s
  all is done

  Trả lờiXóa
 9. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  JUC7N18724002525 fastboot
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.011s]
  finished. total time: 0.011s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 8.2.0.138(C636)
  OKAY [ 0.003s]
  finished. total time: 0.003s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4058mv
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.004s
  all is done

  Trả lờiXóa
 10. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  Mobile Phone Product Name
  < waiting for device >
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.019s]
  finished. total time: 0.019s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.280(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3784mv
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.006s
  all is done

  Trả lờiXóa
 11. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  JUC4C18709004838 fastboot
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.280(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3841mv
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.004s
  all is done

  Trả lờiXóa
 12. Checking fastboot device.....OK
  Reading info.....OK
  Device Model: INE-LX2
  Device Firmware: :INE-LX2 9.1.0.280(C636E1R1P1)
  Device FB Lock: LOCKED
  Device USER Lock: LOCKED
  Device Lock: locked
  Checking needed files.....OK
  Writing image 1.....OK
  Writing image 2.....OK
  Writing image 3.....OK
  Switching to upgrade mode.....1OK
  Waiting for Upgrade Mode port.....OK
  Connecting to device.....OK
  Start processing file [2.APP] 3,89 GB:
  Firmware version: INE 9.0.2(OVS)
  Flashing [sha256rsa.img].....OK
  Flashing [crc.img].....OK
  Flashing [curver.img].....OK
  Flashing [verlist.img].....OK
  Flashing [package_type.img].....OK
  Flashing [hisiufs_gpt.img].....OK
  Flashing [xloader.img].....OK
  Flashing [fastboot.img].....OK
  Flashing [dts.img].....OK
  Flashing [dto.img].....OK
  Flashing [vector.img].....OK
  Flashing [fw_lpm3.img].....OK
  Flashing [hhee.img].....OK
  Flashing [teeos.img].....OK
  Flashing [trustfirmware.img].....OK
  Flashing [sensorhub.img].....OK
  Flashing [fw_hifi.img].....OK
  Flashing [kernel.img].....OK
  Flashing [vbmeta.img].....OK
  Flashing [modemnvm_update.img].....OK
  Flashing [modemnvm_cust.img].....OK
  Flashing [recovery_ramdisk.img].....OK
  Flashing [recovery_vendor.img].....OK
  Flashing [recovery_vbmeta.img].....OK
  Flashing [eng_vendor.img].....OK
  Flashing [eng_system.img].....OK
  Flashing [cache.img].....OK
  Flashing [system.img].....OK
  Flashing [cust.img].....OK
  Flashing [isp_firmware.img].....OK
  Flashing [modem_fw.img].....OK
  Flashing [hisee_img.img].....OK
  Flashing [hisee_fs.img].....OK
  Flashing [vendor.img].....OK
  Flashing [version.img].....OK
  Flashing [odm.img].....OK
  Flashing [product.img].....OK
  Flashing [preas.img].....OK
  Flashing [preavs.img].....OK
  Flashing [userdata.img].....OK
  Flashing [preload.img].....OK
  Flashing [erecovery_kernel.img].....OK
  Flashing [erecovery_vendor.img].....OK
  Flashing [erecovery_ramdisk.img].....OK
  Flashing [erecovery_vbmeta.img].....OK
  Flashing [patch.img].....OK

  Start processing file [1.app] 1,84 GB:
  Flashing [sha256rsa.img].....OK
  Flashing [crc.img].....OK
  Flashing [curver.img].....OK
  Flashing [verlist.img].....OK
  Flashing [package_type.img].....OK
  Flashing [version.img].....OK
  Flashing [userdata.img].....OK
  Flashing [preload.img].....OK
  Rebooting device.....OK
  Operation {Flash APP Firmware} ID: 11CFAD861F51D2EE

  Trả lờiXóa
 13. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.275(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.012s]
  finished. total time: 0.012s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3915mv
  OKAY [ 0.010s]
  finished. total time: 0.010s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.003s
  all is done

  Trả lờiXóa
 14. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.012s]
  finished. total time: 0.012s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.267(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4133mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.005s
  all is done

  Trả lờiXóa
 15. HWNFF Version Ver2.3
  Build Ver INE-LX2 9.1.0.318(C636E2R1P1)
  Key Version huawei_key_v1
  Preload Ver INE-L22-PRELOAD 9.0.1.1(C636R1)
  Dongle Info RSA-2048,0x9001,0x7000,0x6000,0x5100,0x5000
  Vendor/Country hw/spcseas
  Equipment Model INE-L22
  System Ver INE-LX2 9.0.1.130(SP51C636E1R1P1)
  Model INE-LX2
  Base Ver INE-LGRP2-OVS 9.1.0.318
  FB LockState locked
  Android Ver 9
  Custom Ver INE-LX2-CUST 9.1.0.2(C636)

  Trả lờiXóa
 16. Waiting for USB COM 1 port.....Detected {COM9}
  -Part: [userdata]: Address=8271167488 Size=116798783488 LUN=00000000
  Resetting frp.....OK

  Trả lờiXóa

 17. [USB 1.0] ERASE FRP Scanning port... COM21
  Connecting to port... OK
  Connection : USB 1.0 Full-Speed
  USB Driver : [HUAWEI Incorporated] HSPL_usbvcom - Version : 2.0.7.1
  Selected Model : HiSilicon Kirin 710 [FRP]
  Code Name : Hi710
  Operation : Erase FRP [1]
  Authenticating... OK
  Retrieving data... OK [110.72 KiB]
  Writing unlocktool1... OK 8.751s
  Writing unlocktool2... OK 1.819s
  Writing unlocktool3... OK 3.463s
  Reading partition map... OK [70]
  Searching FRP Lock... OK [0:524288:524288]
  Erasing FRP... OK


  Trả lờiXóa