Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP

Huawei Nova 3i INE-LX2 Bootloop,Unbrick Thành Công,Xóa FRP Sau Khi Cứu Lên

Nhận Unbrick - Fix Bootloop Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Nova 3i INE-LX2
Nhận Unlock - Mở Mạng Huawei Nova 3i INE-LX2

Tags:INE-LX2 FRP,INE-LX2 Gmail,INE-LX2 Bypass,INE-LX2 Unlock,INE-LX2 Unbrick,INE-LX2 Rom,INE-LX2 Downgrade,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP Huawei Nova 3i INE-LX2 Unbrick | Downgrade | Remove FRP Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 8 18, 2019 Rating: 5

4 nhận xét:

 1. >>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû:
  DBAdapter Reserved Interface
  >>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM109
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:ramdisk
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:userdata
  all is done

  Trả lờiXóa
 2. >>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû:
  DBAdapter Reserved Interface
  >>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM269
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:preload
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:patch
  all is done

  Trả lờiXóa
 3. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) INE-LX2
  OKAY [ 0.004s]
  finished. total time: 0.004s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.262(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3797mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.004s
  all is done

  Trả lờiXóa
 4. (bootloader) :INE-LX2 9.1.0.262(C636E1R1P1)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s

  Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.