Huawei LDN-LX2 Remove FRP - Gmail Done

Huawei LDN-LX2 Remove FRP - Gmail Done

Huawei LDN-LX2 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Thành Công
Huawei LDN-LX2 Remove FRP Online Via Remote

Nhận Unlock - Mở Mạng Huawei LDN-LX2
Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei LDN-LX2
Nhận Xóa Huawei ID Huawei LDN-LX2
Nhận Unbrick - Fix Boot Huawei LDN-LX2

Tags:LDN-LX2 FRP,LDN-LX2 Gmail,LDN-LX2 Bypass,LDN-LX2 Rom,LDN-LX2 Stock,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Erase FRP
2020-09-09 19:21:04.244 Erase FRP start
2020-09-09 19:21:04.416 Reading phone info...
2020-09-09 19:21:05.237 Read phone info success!
Model: LDN-LX2
IMEI: 869572033983238
Firmware ver.: LDN-LX2 8.0.0.158(C636)
SN: JYNBB184211534122020-09-09 19:21:05.315 Connecting to server...
2020-09-09 19:21:05.898 Connected!
2020-09-09 19:21:06.835 Reading Certify data...
2020-09-09 19:21:07.034 Reading Certify data success!
2020-09-09 19:21:07.049 Signing Certify data...
2020-09-09 19:21:09.266 Erase FRP done!

Huawei LDN-LX2 Remove FRP - Gmail Done Huawei LDN-LX2 Remove FRP - Gmail Done Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 9 09, 2020 Rating: 5

1 nhận xét:

 1. Erase FRP
  2020-09-23 11:37:18.861 Erase FRP start
  2020-09-23 11:37:19.036 Reading phone info...
  2020-09-23 11:37:21.402 Read phone info success!
  Model: LDN-LX2
  IMEI: 867245032619267
  Firmware ver.: LDN-LX2 8.0.0.158(C636)
  SN: JYNBB18319156974


  2020-09-23 11:37:21.587 Phone info data backup saved to file G:\BOX\HDE V338\Backup\20200923_113721_867245032619267.BAK

  2020-09-23 11:37:21.591 Connecting to server...
  2020-09-23 11:37:22.246 Connected!
  2020-09-23 11:37:22.985 Reading Certify data...
  2020-09-23 11:37:23.163 Reading Certify data success!
  2020-09-23 11:37:23.169 Signing Certify data...
  2020-09-23 11:37:28.521 Erase FRP done!

  Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.