Vodafone VFD 200 Unlock Network - Mở Mạng

Vodafone VFD 200 Unlock Network - Mở Mạng

Vodafone VFD 200 Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Vodafone VFD 200 Unlock Network Via Remote

Nhận Unlock - Mở Mạng Vodafone VFD 200
Nhận Xóa Mã Bảo Vệ Vodafone VFD 200

Tags:Vodafone VFD 200 Unlock,Vodafone VFD 200 Mở Mạng,VFD 200 Unlock,VFD 200 Mở Mạng,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
 ====  Wait for phone...

Phone found! [ 131 ]
Port Opened
Sync...
InitBoot Done [ 0x81 ] , Ver : SPRD3
Sync...
Sending FDL
[Info] : If SW freeze here more, than 15 seconds - remove cable
FDL Ready!
Boot Ver : SPRD 773x eMMC loader v3 Infinity
Sending FLASH FDL
FLASH FDL Ready!
Boot Ok!

Detected eMMC Flash , Structure detect Ok!

Checking Structure ... 
SimLock state : Locked!
Unlocking ... 
Unlock Done!

Elapsed: 00:00:53


Vodafone VFD 200 Unlock Network - Mở Mạng Vodafone VFD 200 Unlock Network - Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 4 09, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.