Huawei Y9 Prime STK-L22 Remove FRP - Fix OEM Unknow

Huawei Y9 Prime STK-L22 Remove FRP - Fix OEM Unknow

Huawei Y9 Prime STK-L22 Khách Nạp Rom Xóa Tài Khoản Dẫn Đến Sai OEM,Model Unknow,Mất Bàn Phím Và Nhiều Tính Năng,Sửa Lỗi Thành Công
Huawei Y9 Prime STK-L22 Fix OEM Online Via Remote

Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Y9 Prime STK-L22
Nhận Fix OME Unknow Huawei Y9 Prime STK-L22
Nhận Xóa Huawei ID Huawei Y9 Prime STK-L22

Tags:STK-L22 FRP,STK-L22 Gmail,STK-L22 Bypass,STK-L22 Rom,STK-L22 Fix OEM,STK-L22 Model Unknow,STK-L22 Unbrick,STK-L22 Safe Mode,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
1 Nhận xét

 1. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  K7ENW19917006525 fastboot
  ³ö³§Äê·Ý:2019
  ³ö³§Ô·Ý:9ÔÂ
  ³ö³§ÈÕÆÚ:17
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) STK-L22
  OKAY [ 0.120s]
  finished. total time: 0.120s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :STK-L22 10.0.0.200(C636E4R2P2)
  OKAY [ 0.120s]
  finished. total time: 0.120s
  Reading Mobile basverlist Version Info
  ...
  (bootloader) :STK-LGRP3-OVS 10.0.0.200
  OKAY [ 0.115s]
  finished. total time: 0.115s
  Reading Mobile cust Version Info
  ...
  (bootloader) :STK-L22-CUST 10.0.0.4(C636)
  OKAY [ 0.117s]
  finished. total time: 0.117s
  Reading Mobile preload Version Info
  ...
  (bootloader) :STK-L22-PRELOAD 10.0.0.2(C636R2)
  OKAY [ 0.114s]
  finished. total time: 0.114s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.150s]
  finished. total time: 0.150s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4259mv
  OKAY [ 0.120s]
  finished. total time: 0.120s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.080s
  all is done

  Trả lờiXóa