Fix Touch Samsung J415F | Rom Cook J415F

Fix Touch Samsung J415F | Rom Cook J415F

Samsung J4 Plus J415F OTA Level 6 Mất Cảm Ứng (Bị Trên Máy Đã Thày Màn Lô)
Samsung J4 Plus J415F Fix Lỗi Cảm ứng Thành Công,Trên Nền Stock & Rom Cook Đều Done

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J4 Plus J415F
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J4 Plus J415F
Nhận Fix Touch Samsung J4 Plus J415F

Tags:J415F Fix Touch,J415F Cảm Ứng,J415F  Fix Cảm ứng,J415F Rom Cook,J415F TWRP,J415F  Root,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

0 Nhận xét