Seo Services

Samsung S8 Plus TMB G955U U7 Unlock Network Done

Samsung S8 Plus TMB G955U U7 Unlock Network Done

Samsung S8 Plus TMB G955U Đã Lên Level 7 & Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung S8 Plus TMB G955U U7 Unlock Network Online Via Teamviewer

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung S8 Plus TMB G955U U7
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung S8 Plus TMB G955U U7

Tags:G955U U7 Unlock,G955U U7 Mở Mạng,G955U U7 FRP,G955U U7 Gmail,G955U U7 Combination,G955U U7 Stock,G955U U7 EFS,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
ADBSN: 98891A355849443951
MODEL NAME: SM-G955U
DID: 205E3751D65E
BOOTLOADER: G955USQS7DSL2
PDA VERSION: G955USQS7DSL2
MODEM VERSION: G955USQS7DSL2
CSC VERSION: G955USQS7DSL2
MODEM BOARD: MSM8998
ANDROID VERSION: 9
CARRIER: TMB
SALE COUNTRY: USA
CPU: QCOM
SIM STATE: NETWORK_LOCKED
SIM CONFIG: SS
USB CONFIG: ACM,DIAG,ADB
Warranty Bit: 0
Connecting to COM259 ......OK
Reading Device Info......OK
MODEL NAME: SM-G955U
IMEI: 357759080548399
SN: R28J40FV47Z
UID: 98891A355849443951
SWVER: G955USQS7DSL2/G955USQS7DSL2/G955USQS7DSL2/G955USQU1AQC9/G955UOYN7DSL2
Searching security data found
Restarting cp debug level low......OK
Waiting for device connect......OK
Initializing Applet......OK
Reading MODEM security info......
CARRIER LOCK: TMB
IMEI: 35775908054839
MSLADDR: R28J40FV47
Initializing Applet......OK
Resetting MSL......OK
Waiting for device disconnect......OK
Waiting for device connect......OK
Initializing Applet......OK
Writing Mslcode......OK
Calculating AKSEED......OK
Writing IMEI: 357759080548399......OK
Writing IMEI Signature......OK
Unlocking......OK
Verifying Security Data......PASS
Restarting debug level low......OK
Unlock Successful!


Samsung S8 Plus TMB G955U U7 Unlock Network Done Samsung S8 Plus TMB G955U U7 Unlock Network Done Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 2 03, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.