Samsung S10 G973F U4 Unlock Network - Mở Mạng

Samsung S10 G973F U4 Unlock Network - Mở Mạng

Samsung S10 G973F U4 Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung S10 G973F U4 Network Lock,Unlock Network Via Teamviewer

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung S10 G973F U4
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung S10 G973F U4

Tags:G973F U4 Unlock,G973F U4 Mở Mạng,G973F U4 FRP,G973F U4 Gmail,G973F U4 PUK,G973F U4 Network Lock,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM52]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-G973F
VER  : G973FXXU4BTA8/G973FOXM4BTB1/G973FXXU4BTAA/G973FXXU4BTA8
IMEI : 352229114298382
S/N  : RF8MB12HAV
U/N  : CE10193AB48D805
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : RF8MB12HAVT
SIM State : ABSENT (OK)
Debug Level : OK
CP Version : G973FXXU4BTAA,G973FXXU4BTAA
Android Version : 10
Warranty VOID : 0
Loading RIL applet...OK
Starting RIL applet...OK
Reading RADIO information...
IMEI : 352229114298382
Initializing RIL applet....OK
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading HW signature...OK
Reading data...OK
Calculating security...[KEY:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...
06946909
13583949Samsung S10 G973F U4 Unlock Network - Mở Mạng Samsung S10 G973F U4 Unlock Network - Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 2 28, 2020 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.