Huawei P20 Pro CLT-L29 Remove FRP Done

Huawei P20 Pro CLT-L29 Remove FRP Done

Huawei P20 Pro CLT-L29 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công
Huawei P20 Pro CLT-L29 Downgrade,Unbrick,Remove FRP
Huawei P20 Pro CLT-L29 9.1.0.364(C636E3R1P13) Bypass FRP

Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei P20 Pro CLT-L29
Nhận Unbrick - Downgrade Huawei P20 Pro CLT-L29
Nhận Convert Global Huawei P20 Pro
Nhận Xóa Huawei ID - Account Huawei P20 Pro

Tags:Huawei P20 Pro  FRP,Huawei P20 Pro  Gmail,CLT-L29 FRP,CLT-L29 Gmail,CLT-L29 Bypass,CLT-L29 Downgrade,CLT-L29 Rom,CLT-L29 9.1.0.364(C636E3R1P13),CLT-L29 9.1.0.364,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) CLT-L29
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29 9.1.0.364(C636E3R1P13)
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3700mv
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.001s
  all is done


>>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû: 
  DBAdapter Reserved Interface
>>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM4
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:hdcp
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:preload
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:ufsfw
  Flashing Block:patch
  all is done4 Nhận xét

 1. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) CLT-L29
  OKAY [ 0.003s]
  finished. total time: 0.003s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29 9.1.0.377(C636E3R1P13)
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3658mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.002s
  all is done

  Trả lờiXóa
 2. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) CLT-L29
  OKAY [ 0.003s]
  finished. total time: 0.003s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29 9.1.0.377(C636E3R1P13)
  OKAY [ 0.002s]
  finished. total time: 0.002s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 4005mv
  OKAY [ 0.008s]
  finished. total time: 0.008s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/spcseas
  finished. total time: 0.002s
  all is done

  Trả lờiXóa
 3. >>>>Reading Mobile Version Info
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) CLT-L29
  OKAY [ 0.003s]
  finished. total time: 0.003s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29 9.1.0.371(C432E8R1P11)
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3829mv
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/eu
  finished. total time: 0.001s
  all is done

  Trả lờiXóa
 4. >>>>Reading Mobile Version Info
  >>>>Reading Mobile SN Info
  D5F0218504000593 fastboot
  Mobile Phone Product Name
  ...
  (bootloader) CLT-L29
  OKAY [ 0.006s]
  finished. total time: 0.006s
  Reading Mobile Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29 9.1.0.387(C432E4R1P7)
  OKAY [ 0.005s]
  finished. total time: 0.005s
  Reading Mobile basverlist Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-LGRP2-OVS 10.0.0.161
  OKAY [ 0.006s]
  finished. total time: 0.006s
  Reading Mobile cust Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29-CUST 9.0.0.4(C432)
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile preload Version Info
  ...
  (bootloader) :CLT-L29-PRELOAD 9.0.0.7(C432R1)
  OKAY [ 0.006s]
  finished. total time: 0.006s
  Reading Mobile Bootloader Lock Info
  ...
  (bootloader) FB LockState: LOCKED
  (bootloader) USER LockState: LOCKED
  OKAY [ 0.001s]
  finished. total time: 0.001s
  Reading Mobile Battery Info
  ...
  (bootloader) 3831mv
  OKAY [ 0.007s]
  finished. total time: 0.007s
  Reading Mobile vendor and country Info
  vendorcountry: hw/eu
  finished. total time: 0.008s
  all is done

  Trả lờiXóa