Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 FRP - Gmail

Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 FRP - Gmail

Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Thành Công
Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 9.1.0.350(C721E16R1P16)

Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 9.1.0.350(C721E16R1P16)

Tags:LYA-L29 FRP,LYA-L29 Gmail,LYA-L29 Bypass,Huawei Mate 20 Pro FRP,Huawei Mate 20 Pro Gmail,Huawei Mate 20 Pro Bypass,LYA-L29 9.1.0.350 FRP,LYA-L29 9.1.0.350(C721E16R1P16) FRP,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet LYA-L29 9.1.0.350(C721E16R1P16)

Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 FRP - Gmail Huawei Mate 20 Pro LYA-L29 FRP - Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 12 05, 2019 Rating: 5

1 nhận xét:

 1. PS C:\Users\thanhnamPDAviet\Desktop> fastboot oem get-build-number
  (bootloader) :LYA-L29 9.1.0.300(C432E10R1P16)
  OKAY [ 0.094s]
  Finished. Total time: 0.096s

  >>>>É豸Çý¶¯Ê¶±ðÃû:
  DBAdapter Reserved Interface
  >>> ¼ì²âµ½ÊÖ»ú¶Ë¿ÚÊÇ: COM38
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:base_verlist
  Flashing Block:base_ver
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:modem_driver
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:hdcp
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:ivp
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  µ±Ç°ÊÖ»úδ´¦ÓÚÉý¼¶Ä£Ê½×´Ì¬!!!

  Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.