Seo Services

Huawei Honor 8X JSN-L21 Remove FRP Done

Huawei Honor 8X JSN-L21 Remove FRP Done

Huawei Honor 8X JSN-L21 9.1.0.260(C10E2R1P1) Lock Google Account,Remove FRP Done
JSN-L21 9.1.0.260(C10E2R1P1) Downgrade,Remove FRP By Safe Mode

Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Honor 8X JSN-L21
Nhận Xóa Huawei ID Huawei Honor 8X JSN-L21

Tags:JSN-L21 FRP,JSN-L21 Gmail,JSN-L21 Rom,JSN-L21 Downgrade,JSN-L21 Bypass,Honor 8X FRP,Honor 8X Gmail,Honor 8X Bypass,Honor 8X Rom,Honor 8X Downgrade,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : +84966833711 (Zalo/Facebook/WhatsApp/Telegram)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
bootloader) :JSN-L21 9.1.0.260(C10E2R1P1)
KAY [ 0.004s]
inished. total time: 0.005s 
  DBAdapter Reserved Interface
  Flashing Block:sha256rsa
  Flashing Block:crc
  Flashing Block:curver
  Flashing Block:verlist
  Flashing Block:package_type
  Flashing Block:hisiufs_gpt
  Flashing Block:xloader
  Flashing Block:fastboot
  Flashing Block:dts
  Flashing Block:dto
  Flashing Block:vector
  Flashing Block:fw_lpm3
  Flashing Block:hhee
  Flashing Block:teeos
  Flashing Block:trustfirmware
  Flashing Block:sensorhub
  Flashing Block:fw_hifi
  Flashing Block:kernel
  Flashing Block:vbmeta
  Flashing Block:modemnvm_update
  Flashing Block:modemnvm_cust
  Flashing Block:recovery_ramdisk
  Flashing Block:recovery_vendor
  Flashing Block:recovery_vbmeta
  Flashing Block:eng_vendor
  Flashing Block:eng_system
  Flashing Block:cache
  Flashing Block:system
  Flashing Block:cust
  Flashing Block:isp_firmware
  Flashing Block:modem_fw
  Flashing Block:hisee_img
  Flashing Block:hisee_fs
  Flashing Block:vendor
  Flashing Block:version
  Flashing Block:odm
  Flashing Block:product
  Flashing Block:preas
  Flashing Block:preavs
  Flashing Block:userdata
  Flashing Block:preload
  Flashing Block:erecovery_kernel
  Flashing Block:erecovery_vendor
  Flashing Block:erecovery_ramdisk
  Flashing Block:erecovery_vbmeta
  Flashing Block:patch
  all is done

Huawei Honor 8X JSN-L21 Remove FRP Done Huawei Honor 8X JSN-L21 Remove FRP Done Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 12 19, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.