Samsung J250G Bit2 Unlock Network | Mở Mạng

Samsung J250G Bit2 Unlock Network | Mở Mạng

Samsung J250G Khóa Sim Nhà Mạng,Đã Lên Level 2,Mở mạng Thành Công
Samsung J250G Unlock Network By Z3X Pro | Samkey | Code

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J250G
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J250G

Tags:Unlock Samsung J250G,Mở Mạng Samsung J250G,Samsung J250G FRP,Samsung J250G Gmail,Samsung J250G Bypass,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
SAMSUNG USB Modem detected on [COM106]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-J250G
VER  : J250GDXU2ARF2/J250GOPP2ARG1/J250GDXU2ARF2/J250GDXU2ARF2
IMEI : 354062092059189
S/N  : R28K92PS8T
U/N  : CQE009BE2F0DB55
Algorithm : MSM Crypto Engine
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
Device Model : SM-J250G
ADB Serial Number : 9BE2F0DB
AP Ver : J250GDXU2ARF2
CP Ver : J250GDXU2ARF2
CSC Ver : J250GOPP2ARG1
Carrier : OPP
Android Ver : 7.1.1
Country : AUSTRALIA
Shipping : OPP
Debug Level : MID/LOW [0x4f4c]
Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
CP Debug Level : N/A [0x55ff]
Setting CP DEBUG mode..........OK
Waiting for Reboot...OK
Writing applet to device...OK
Starting RIL applet...OK
Verifying IMEI via RIL...
IMEI : 354062092059189
Launching CP CRASH...[ALG:1]...OK
Waiting for UPLOAD MODE...[COM108]...OK
Preparing to read data...OK
Reading RAM data...[S1:OK]..[N2:OK]..[N3:OK]...OK
Rebooting device to NORMAL mode...OK
Searching security key...OK
Searching HASH signature...OK
Searching security HMAC...OK
Calculating...[IDX:OK]...[HASH:OK]...[PLN:OK]...OK
Validating security data...PASSED
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...[ACK:1]...

17052570
17031383


Samsung J250G Bit2 Unlock Network | Mở Mạng Samsung J250G Bit2 Unlock Network | Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 11 08, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.