Seo Services

Masstel Tab10 FRP | Tài Khoản Gmail

Masstel Tab10 FRP | Tài Khoản Gmail

Masstel Tab10 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công

Nhận Xóa FRP - Gmail Masstel Tab10
Nhận Repair IMEI - Unbrick Masstel Tab10

Tags:Masstel Tab10 FRP,Masstel Tab10 Gmail,Masstel Tab10 Bypass,Masstel Tab10 Rom,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

Platform: MASSTEL
Selected model: TAB 10
Please, power phone OFF and connect USB cable.
Searching for a phone. Please wait...
Found phone on COM7
Detecting Chip Version...
HW Chip: MT6580: 6580.0000
HW Version: 8A00.CA00.0000.0000
Connecting...
Brom Version: FF
BootLoader Version: 01
Searching Download Agent...
Selected DA: MTK_AllInOne_DA_v3.3001.2018-11-07.23:57_458956, n.11
Sending Download Agent...
DA sent successfully
Initializing DA...
Synchronizing with DA...
NAND Flash: not installed
eMMC Flash: .45010053.454D3038.471C02C3.829BB1B1
eMMC Flash: Sandisk: SEM08G
DA ver: 4.2.9C
Initializing Memory Flash..
Initialization successfully completed
Sending loaders...
Loader send successfuly.
Reading Flash Info...
EMMC rpmb size: 2 Mb
EMMC boot1 size: 2 Mb
EMMC boot2 size: 2 Mb
EMMC gp1 size: 0 Mb
EMMC gp2 size: 0 Mb
EMMC gp3 size: 0 Mb
EMMC gp4 size: 0 Mb
EMMC user area size: 7456 Mb
Internal RAM size: 128 Kb
External RAM size: 1024 Mb
Reading partition...
Reading info...
Brand: Masstel
Model: Masstel Tab10
Device: Masstel_Tab10
Platform: mt6580
Android version: 7.0
Display ID: Masstel_Tab10_20170819
Searching for signatures...
Resetting FRP lock..
FRP lock is successfully reseted!
Backup saved as Masstel_Masstel Tab10_18-09-2019_10-12-26.dump fileMasstel Tab10 FRP | Tài Khoản Gmail Masstel Tab10 FRP | Tài Khoản Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 9 19, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.