Huawei Dtab D-01J Unlock - Huawei Dtab D-01J Tiếng Việt

Huawei Dtab D-01J Unlock - Huawei Dtab D-01J Tiếng Việt

Huawei Dtab D-01J Phiên Bản Nội Địa Nhật Khóa Sim Nhà Mạng Và Không Có Sẵn Tiếng Việt,Mở Mạng Và Thêm Tiếng Việt Thành Công
Huawei Dtab D-01J Unlock Network By Sigmakey

Nhận Unlock - Mở Mạng Huawei Dtab D-01J
Nhận Thêm Tiếng Việt Huawei Dtab D-01J
Nhận Xóa FRP - Gmail Huawei Dtab D-01J

Tags:D-01J Unlock,Unlock D-01J ,D-01J Mở Mạng,Mở Mạng D-01J ,D-01J Tiếng Việt,D-01J Root,D-01J Rom,D-01J FRP,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
--------- 2019-07-25 08:34:06 ---------
SigmaKey 2.33.03 HiSi: Direct unlock
Connecting....
Android Adapter PCUI (COM59), Provider: HUAWEI Technologies CO.,LTD, Driver ver.: 1.0.26.0, Date: 18/05/2016, USB\Vid_12d1&Subclass_13&Prot_22
Removing firmware protection....Done
Software IMEI1: 862223032379849
Software IMEI2: 000000000000000
Unlocking phone...Done
Restarting phone...Done


1 Nhận xét

 1. SigmaKey 2.45.04 HiSi: Direct unlock
  Android Adapter PCUI (COM57), Provider: HUAWEI Technologies CO.,LTD, Driver ver.: 1.0.26.0, Date: 5/18/2016, USB\Vid_12d1&Subclass_13&Prot_22
  Connecting....
  Android Adapter PCUI (COM57), Provider: HUAWEI Technologies CO.,LTD, Driver ver.: 1.0.26.0, Date: 5/18/2016, USB\Vid_12d1&Subclass_13&Prot_22
  Removing firmware protection....Done
  Software IMEI1: 861695038145806
  Software IMEI2: 000000000000000
  Unlocking phone...Done
  Restarting phone...Done

  Trả lờiXóa