Vivo X9 Plus L Mã Bảo Vệ - Vivo X9 Plus L Lock Screen

Vivo X9 Plus L Mã Bảo Vệ - Vivo X9 Plus L Lock Screen

Vivo X9 Plus L Khóa Mã Bảo Vệ Màn Hình,Mở Khóa Thành Công
Vivo X9 Plus L Remove Lock Screen By MRT

Nhận Xóa Mã Bảo Vệ - Tài Khoản Vivo Vivo X9 Plus L
Nhận Unbrick - Fix Boot Vivo X9 Plus L

Tags:Vivo X9 Plus L Lock SCreen,Vivo X9 Plus L Mã Bảo Vệ,Vivo X9 Plus L Account,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>>Auto search Mobile port...
>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: eMMC
>>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0117E82000  Size:0x0D77979E00
  Erase Userdata.. Success
>>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal


2 Nhận xét

 1. >>>>Auto Identify 9008 Port...
  Get 9008 Port;Is:COM59
  >>>>Reading Mobile Hardware Info...Succes
  CPU_SN: 0xB6C1BC40
  MSM_ID: 0x009900E1
  CPU Type: MSM8612
  >>>Initialize Boot Mobile...Success
  >>>>Download Boot1 to Mobile...Success
  >>>>Downloading Boot2 to Mobile...Success
  >>>>Switch Mobile to re/wr mode...Success
  >>>>Connecting Mobile...Success
  Flash Type:eMMC
  CPU Type: 8976
  >>>>Reading Mobile GPT Block Data...Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x00D6000000 Size 0x0x0010000000
  Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x00E8000000 Size 0x0x0000100000
  Success
  Rebooting Mobile...
  all is done!!!

  Trả lờiXóa
 2. >>>>Auto Identify 9008 Port...
  Get 9008 Port;Is:COM7
  >>>>Reading Mobile Hardware Info...Succes
  CPU_SN: 0xD36E7BB2
  MSM_ID: 0x009900E1
  CPU Type: MSM8612
  >>>Initialize Boot Mobile...Success
  >>>>Download Boot1 to Mobile...Success
  >>>>Downloading Boot2 to Mobile...Success
  >>>>Switch Mobile to re/wr mode...Success
  >>>>Connecting Mobile...Success
  Flash Type:eMMC
  CPU Type: 8976
  >>>>Reading Mobile GPT Block Data...Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x00D6000000 Size 0x0x0010000000
  Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x00E8000000 Size 0x0x0000100000
  Success
  Rebooting Mobile...
  all is done!!!

  Trả lờiXóa