Seo Services

G600LR FRP | LG G6 G600LR Tài Khoản Gmail

G600LR FRP | LG G6 G600LR Tài Khoản Gmail

LG G6 G600LR Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công
LG G6 G600LR Remove FRP By Octopus FRP

Nhận Xóa FRP - Gmail LG G6 G600LR
Nhận Repair IMEI - Fix IMEI LG G6 G600LR

Tags:LG G6 G600LR FRP,LG G6 G600LR Gmail,LG G6 G600LR Bypass,LG G6 G600LR Repair IMEI,LG G6 G600LR Fix IMEI,LG G6 G600LR KDZ,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Platform: LG
Selected model: G600LP
Put the phone into Download Mode:
1. Power phone OFF; 
2. Press and hold "Vol+" button and connect USB cable.
Searching for a phone. Please wait...
Found phone on COM17
Reading info...
Detected phone model: LGM-G600LR
Mode: Emergency
Initializing..
SW version: LGMG600LRAT-00-V12g-LGU-KR-DEC-21-2017+0
Android version: 7.0
Platform: msm8996
Reading partition...
Resetting FRP lock..
Detecting writing method...
Trying third method...
Erasing block...
Reading block...
FRP lock is successfully reseted!G600LR FRP | LG G6 G600LR Tài Khoản Gmail G600LR FRP | LG G6 G600LR Tài Khoản Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 5 21, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.