Vivo Z1i Mã Bảo Vệ | Vivo Z1i Account Vivo

Vivo Z1i Mã Bảo Vệ | Vivo Z1i  Account Vivo

Vivo Z1i Khóa Mã Bảo Vệ Màn Hình,Mở Khóa bảo Vệ Thành Công
Vivo Z1i Remove Lock Screen By MRT

Nhận Xóa Mã Bảo Vệ Vivo Z1i
Nhận Xóa Vivo ID Vivo Z1i
Nhận Xóa FRP - Gmail Vivo Z1i

Tags:Vivo Z1i Password,Vivo Z1i Lock Screen,Vivo Z1i Mã Bảo Vệ,Vivo Z1i EDL,Vivo Z1i Bypass,Vivo Z1i Account,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

>>>>Auto search Mobile port...
>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0x3B50D66D
  MSM_ID: 0x000CC0E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: eMM
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0000C84000  Size:0x000DC71FDF
>>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal0 Nhận xét