Vivo X21A Mã Bảo Vệ | Tài Khoản Vivo

Vivo X21A Mã Bảo Vệ | Tài Khoản Vivo

Vivo X21A Khóa Mã Bảo Vệ,Mở Khóa Thành Công
Vivo X21A Remove Lock Screen By MRT

Nhận Xóa Mã Bảo Vệ Vivo X21A
Nhận Xóa Tài Khoản Vivo X21A

Tags:Vivo X21A Password,Vivo X21A FRP,Vivo X21A Lock Screen,Vivo X21A Mã Bảo Vệ,Vivo X21A Vivo Account,Vivo X21A  Vivo ID,Vivo X21A EDL,Vivo X21A Testpoint,


☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>>Auto search Mobile port...
>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0x7102378A
  MSM_ID: 0x0008C0E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: UFS
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
>>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0190800000  Size:0x0CFEFFBE00
>>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal


1 Nhận xét

 1. >>>>Auto search Mobile port...
  >>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0xE50B5935
  MSM_ID: 0x0008C0E1

  >>>Try connect to mobile...Success
  >>>init mobile...Success
  >>>Downloading boot...Success
  >>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: UFS
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
  >>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0190800000 Size:0x1B8E3FBE00
  >>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal

  Trả lờiXóa