OPPO AX7 CPH1903 Unlock | OPPO AX7 CPH1903 Mở Mạng

OPPO AX7 CPH1903 Unlock | OPPO AX7 CPH1903 Mở Mạng

OPPO AX7 CPH1903 Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công Bằng Code
OPPO AX7 CPH1903 Mở Mạng Vĩnh Viễn,Không Sai IMEI,Không Bị Relock

Nhận Unlock OPPO AX7 CPH1903
Nhận Mở Mạng OPPO AX7 CPH1903
Nhận Xóa Mã Bảo Vệ OPPO AX7 CPH1903
Nhận Xóa Gmail - OPPO ID OPPO AX7 CPH1903
Nhận Unbrick OPPO AX7 CPH1903

Tags:OPPO AX7 CPH1903 Unlock,Unlock OPPO AX7 CPH1903 ,Mở Mang OPPO AX7 CPH1903 ,OPPO AX7 CPH1903 Mở Mạng,OPPO AX7 CPH1903 Mã Bảo Vệ,OPPO AX7 CPH1903 Rom,OPPO AX7 CPH1903 QCN,OPPO AX7 CPH1903 Unbrick,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet


1 Nhận xét

 1. DEVICE : CPH1903
  MARKET NAME : OPPO AX7
  MANUFACTURE : OPPO
  SOFT VERSION :
  ANDROID VERSION : 8.1_201808
  HARDWARE : QCOM
  BUILD ID : CPH1903EX_11_A.08
  BASEBAND : Q_V1_P14,Q_V1_P14
  PRODUCT BOARD : MSM8953
  BUILD FULL ID : CPH1903_11_A.08_190117_A19ED6B2
  USB STATE : DIAG,SERIAL_CDEV,RMNET,DPL,ADB
  CRYPTO STATE : ENCRYPTED
  OPPO VERSION : US
  REGION : TW
  DEVICE LOCKED :

  Trả lờiXóa