OPPO A77 Mã Bảo Vệ | OPPO A77 Lock Screen

OPPO A77 Mã Bảo Vệ | OPPO A77 Lock Screen

OPPO A77 Khóa Mã Bảo Vệ,Mở Khóa Thành Công
OPPO A77 Remove Lock Screen By MRT

Nhận Mở Mã Bảo Vệ OPPO A77
Nhận Xóa OPPO Account OPPO A77

Tags:OPPO A77 Rom,OPPO A77 Lock Screen,OPPO A77 Mã Bảo Vệ,


☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet

>>>>Auto search Mobile port...
>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0x0718831B
  MSM_ID: 0x000460E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>Switch mobile to RE\WR ...Success
  Flasy type: eMMC
>>>>Reading Mobile IMEI Info...Success
  org imei:866194036285314
>>>>Erasing Userdata...
  Corresponding operation completed!!!
  Ìáʾ:
  ÎÒÃǼì²âµ½Ò»Ð©A77½âËøÍêºó
  ¿ª»ú³öÏÖ<ÊÖ»ú´æ´¢ÒÑÊÜËð> ²¢ÇÒÏ·½Ã»ÓÐÖØÖÃ
  ÕâʱÄãÐèÒªÏÈ°´ÒôÁ¿Ï¼ӿª»ú½ø¿¨Ë¢,²¢¿¨Ë¢ÏÂÊÖ»ú
  ¿¨Ë¢°ëÏÂÔØ: http://bbs.coloros.com/forum.php?mod=phones 
  ¿¨Ë¢ÍêÔÚ¿ª»ú¾ÍÓÐÖØÖÃÁË


1 Nhận xét

 1. >>>>Auto search Mobile port...
  >>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0xE34C237C
  MSM_ID: 0x000460E1

  >>>Try connect to mobile...Success
  >>>init mobile...Success
  >>>Downloading boot...Success
  >>>Switch mobile to RE\WR ...Success
  Flasy type: eMMC
  >>>>Reading Mobile IMEI Info...Success
  org imei:867137035776238
  >>>>Erasing Userdata...
  Corresponding operation completed!!!

  Trả lờiXóa