Seo Services

J510FN Unlock | Samsung J5 2016 J510FN Mở Mạng

J510FN Unlock | Samsung J5 2016 J510FN Mở Mạng

Samsung J5 2016 J510FN Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung J5 2016 J510FN Unlock Network By Z3X Pro | Code
Unlock Vĩnh Viễn,Không Sai IMEI,Không Nhảy Knox Khi Unlock

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J5 2016 J510FN
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J5 2016 J510FN
Nhận Nạp Tiếng Việt Samsung J5 2016 J510FN

Tags:J510FN Unlock,J510FN Mở Mạng,Unlock J510FN ,Mở Mạng J510FN ,J510FN FRP,J510FN Combination,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM31]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-J510FN
VER  : J510FNXXU2AQD2/J510FNOXX2AQD1/J510FNXWU2AQD3/J510FNXXU2AQD2
IMEI : 355019080126353
S/N  : RF8HA3A4MD
U/N  : CQ3007F23DAEAA3
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
Device Model : SM-J510FN
ADB Serial Number : 7F23DAEA
AP Ver : J510FNXXU2AQD2
CP Ver : J510FNXWU2AQD3
CSC Ver : J510FNOXX2AQD1
Android Ver : 6.0.1
Country : CZECH REPUBLIC
Shipping : ETL
CPU Type :  QUALCOMM TECHNOLOGIES, INC MSM8916
Debug Level : MID/LOW [0x4f4c]
Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
CP Debug Level : N/A [0x55ff]
Setting CP DEBUG mode..........OK
Waiting for Reboot...OK
Writing applet to device...OK
Starting UPLOAD MODE.......................OK
Waiting for UPLOAD MODE...[COM5]...OK
Preparing to read data...[S1:OK]....OK
Reading RAM data.....[N1:OK]..[N2:OK]..[N3:OK]...OK
Rebooting device to NORMAL mode...OK
MSM HW ID : 007050E1
MSM HW S/N : 213DA707
MSM CONNIE : SM-J510FN_OPEN_EUR_3421DD6AEA9DB7EDB069475D60F4A729
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...N/A
91627196
13819591

J510FN Unlock | Samsung J5 2016 J510FN Mở Mạng J510FN Unlock | Samsung J5 2016 J510FN Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 1 18, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.