G920F Unlock | Samsung S6 G920F Mở Mạng

G920F Unlock | Samsung S6 G920F Mở Mạng

Samsung S6 G920F Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung S6 G920F Mở Mạng Vĩnh Viễn,Không Sai IMEI Khi Mở Mạng
Samsung S6 G920F Unlock Network By Z3X Pro

Nhận Unlock Samsung S6 G920F
Nhận Mở Mạng Samsung S6 G920F
Nhận Repair IMEI - DRK Samsung S6 G920F
Nhận Nạp Tiếng Việt Samsung S6 G920F
Nhận Xóa FRP Samsung S6 G920F
Nhận Xóa Tài Khoản Samsung Samsung S6 G920F

Tags:Samsung S6 G920F Unlock,Unlock Samsung S6 G920F,Mở Mạng Samsung S6 G920F ,Samsung S6 G920F  Mở Mạng,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching Samsung modem... detected COM159
Reading phone info...
Model: SM-G920F
AP version: G920FXXU6ERD2
CSC version: G920FOLB6ERD2
CP version: G920FXXU3COI9
Product code: XXV
Phone SN: RF8H11NK8ET
IMEI: 357011072831429
Unique number: 1015FAD51E930B02
Reading IMEI... OK
IMEI: 357011072831429 (SIGN: OK)
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


0 Nhận xét