A320FL Unlock | Samsung A320FL 8.0 Mở Mạng

A320FL Unlock | Samsung A320FL 8.0 Mở Mạng

Samsung A320FL 8.0 U2 Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung A320FL 8.0 Unlock Network By Z3X Pro

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung A320FL
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung A320FL

Tags:Samsung A320FL Unlock,Samsung A320FL Mở Mạng,Samsung A320FL FRP,Unlock Samsung A320FL ,Mở Mạng Samsung A320FL ,


☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Ðang d?c thông tin máy...
Thi?t b?: SM-A320FL
Android version: 8.0.0
PDA version: A320FLXXU2CRE1
CSC version: A320FLOXX2CRE1
Phiên b?n di?n tho?i: A320FLXXU2ARA1
Mã thi?t b?: SM2A320FZDNROM
Mã qu?c gia CSC: Romania
CSC dang bán hàng: ROM
Phone SN: RF8K118T5ZA
IMEI: 354639092814216
HW version: MP 0.300
RF cal date: 20180112
Chip name: EXYNOS7870
Modem board: SHANNON315
Security patch: 2018-04-01
Boot Warranty bit: 1
SIM State: ABSENT
Ðang ki?m tra quy?n Super user... dúng
Reading NV data... OK
Checking NV data... OK
Reading data... OK
Detecting MODEM... OK
Reading MODEM... OK
Tính toán... OK
Writing zTool... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data... OK
HWID:  56 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 99 40 3A 49
Tính toán... OK
Ðang m? khóa... OK
Writing NV data... OK
Ðang kh?i d?ng l?i máy... OK
M? khóa xong


0 Nhận xét