Vivo X21UD A Lock Screen | Vivo X21UD A Mã Bảo Vệ

Vivo X21UD A Lock Screen | Vivo X21UD A Mã Bảo Vệ

Vivo X21UD A Khóa Mã Bảo Vệ Màn Hình,Mở Khóa Bảo Vệ Thành Công
Vivo X21UD A Remove Lock Screen By MRT

Nhận Xóa Mã Bảo Vệ Vivo X21UD A Online
Nhận Xóa FRP - Gmail Vivo X21UD A Online
Nhận Nạp Tiếng Việt Vivo X21UD A Online
Nhận Unbrick Vivo X21UD A Online

Tags:Vivo X21UD A FRP,Vivo X21UD A Password,Vivo X21UD A Lock Screen,Vivo X21UD A Tiếng Việt,Vivo X21UD A Brick,Vivo X21UD A QCN,Vivo X21UD A EDL,Vivo X21UD A Pinout,
Vivo X21UD A Testpoint,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0x701996FA
  MSM_ID: 0x0008C0E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: UFS
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
>>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0190800000  Size:0x1B8E3FBE00
>>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal
1 Nhận xét

 1. >>>>Auto search Mobile port...
  >>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0x58CCE0F7
  MSM_ID: 0x0008C0E1

  >>>Try connect to mobile...Success
  >>>init mobile...Success
  >>>Downloading boot...Success
  >>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: UFS
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
  >>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0190800000 Size:0x1B8E3FBE00
  >>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal

  Trả lờiXóa