Samsung Note 5 N920K Repair IMEI | Baseband

Samsung Note 5 N920K Repair IMEI | Baseband

Samsung Note 5 N920K Khách Up Rom Mất IMEI,Đã Nạp EFS Nhưng Vẫn Không Lên
Samsung Note 5 N920K Repair Baseband,Fix CERT NG - CER OK

Nhận Repair IMEI Samsung Note 5 N920K N920S N920L
Nhận Xóa FRP Samsung Note 5 N920K N920S N920L
Nhận Fix DRK Samsung Note 5 N920K N920S N920L
Nhận Xóa Please Call Me Samsung Note 5 N920K N920S N920L

Tags:N920K N920S N920L,N920K N920S N920L Repair IMEI,N920K N920S N920L DRK,N920K N920S N920L FRP,N920K N920S N920L Please Call Me

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
[ 11/11/2018 11:31:56 AM ] @thanhnamPDAviet
[ 11/11/2018 11:32:05 AM ] Reading phone info...
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] Model: SM-N920K
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] AP version: N920KKKU2BPB2
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] CSC version: N920KXXV2BPB2
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] CP version: N920KKKU2DQH2
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] Product code: XXXXXXXXXXXXXX
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] Phone SN: RF1D45EJGGR
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] IMEI: 353116070460453
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] Unique number: 05157DF5C5F1DF08
[ 11/11/2018 11:32:07 AM ] Reading IMEI... OK
[ 11/11/2018 11:32:09 AM ] IMEI: 353116070460453 (SIGN: NG_SIGN)
[ 11/11/2018 11:32:10 AM ] 
[ 11/11/2018 11:35:43 AM ] Operation: Flash
[ 11/11/2018 11:35:43 AM ] Selected model: SM-N920K
[ 11/11/2018 11:35:43 AM ] Software version: 34.3
[ 11/11/2018 11:35:43 AM ] 
[ 11/11/2018 11:35:43 AM ] Searching phone and switching to flash mode... OK
[ 11/11/2018 11:35:44 AM ] 
[ 11/11/2018 11:38:17 AM ] Operation: Info
[ 11/11/2018 11:38:17 AM ] Selected model: SM-N920K
[ 11/11/2018 11:38:17 AM ] Software version: 34.3
[ 11/11/2018 11:38:17 AM ] 
[ 11/11/2018 11:38:17 AM ] Searching Samsung modem... detected COM240
[ 11/11/2018 11:38:22 AM ] Reading phone info...
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] Model: SM-N920K
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] AP version: N920KKKU2BPB2
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] CSC version: N920KXXV2BPB2
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] CP version: N920KKKU2DQH2
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] Product code: XXXXXXXXXXXXXX
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] Phone SN: RF1D45EJGGR
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] IMEI: 353116070460453
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] Unique number: 05157DF5C5F1DF08
[ 11/11/2018 11:38:25 AM ] Reading IMEI... OK
[ 11/11/2018 11:38:27 AM ] IMEI: 353116070460453 (SIGN: OK)


0 Nhận xét