Seo Services

Mobell I7 FRP | Mobell I7 Privacy Lock

Mobell I7 FRP | Mobell I7 Privacy Lock

Mobell I7 Khóa Mã Riêng Tư,Phá Mã Riêng Tư Thành Công
Mobell I7 Remove Privacy Lock & FRP By CM2

Nhận Xóa FRP Mobell I7 Online
Nhận Xóa Privacy Lock Mobell I7 Online
Nhận Unbrick Mobell I7 Online

Tags:Mobell I7 FRP,Mobell I7 Gmail,Mobell I7 Rom,Mobell I7 Privacy lock,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x0005
BLVersion : 0x00FE
PreLoader : NOT Active [ Erased ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 13014E52314A39364E1054CFC0EE223D
[WARNING] : MEMORY_eMMC_VALIDATE_FAILED
Initialize Memory ... 
DRAM configured from IDB!
DRAM initialize passed!
DRAM size : 0x80000000
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x13 , OEM : 014E
[eMMC] : FLASH_INF : [NOT_IN_BASE] , N69J1
[eMMC] : FLASH_CID : 13014E52314A39364E1054CFC0EE223D
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00400000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000003AB400000
[eMMC] : FLASH_UCP : 15028 MiB [eMMC 16 GiB]
DEV RID    : 0xF85F4F295B6CEA8E0AE5D7BD10D9E905
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x80000000 [2 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!

USBDL : Init HSUSB Ok!
Checking data ... 

Process block #1
Process block #2

Privacy Lock reset Ok!

Done!
Elapsed: 00:01:53
Mobell I7 FRP | Mobell I7 Privacy Lock Mobell I7 FRP | Mobell I7 Privacy Lock Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 12 01, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.