G928A Unlock | Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Mở Mạng

G928A Unlock | Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Mở Mạng

Samsung S6 Edge Plus G928A 7.0 Khóa Sim Nhà Mạng AT&T USA
Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A 7.0 Unlock Network By Z3X Pro
Mở Mạng Vĩnh Viễn,Không Sai IMEI,Không Sợ Bị Khóa Lại Khi Up Rom

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Online
Nhận Xóa FRP - Gmail  Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Online
Nhận Xóa Reactivation  Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Online
Nhận Repair IMEI - DRK  Samsung S6 Edge Plus AT&T G928A Online

Tags:G928A,G928A Unlock,G928A Mở Mạng,G928A FRP.G928A Stock,G928A Combination,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching Samsung modem... detected COM273
Reading phone info...
Model: SM-G928A
AP version: G928AUCS5ERD1
CSC version: G928AATT5ERD1
CP version: G928AUCU5ARA1
Product code: ATT
Phone SN: R38G80EMHRN
IMEI: 35351307950@thanhnamPDAviet
Unique number: 0715F7B421302136
Reading IMEI... OK
IMEI: 35351307950@thanhnamPDAviet (SIGN: OK)
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


2 Nhận xét

 1. @thanhnamPDAviet
  Searching Samsung modem... detected COM318
  Reading phone info...
  Model: SM-G928A
  AP version: G928AUCU2AOJ1
  CSC version: G928AATT2AOJ1
  CP version: G928AUCU2AOJ1
  Product code: SM-G928AZKXATT
  Phone SN: R38G70CLBKN
  IMEI: 353513070213520
  Unique number: 0715F725167D0A38
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 353513070213520 (SIGN: OK)
  Reading data from phone... OK
  Unlocking... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done

  Trả lờiXóa
 2. @thanhnamPDAviet
  Reading phone info...
  Model: SM-G928A
  AP version: G928AUCS3BPH4
  CSC version: G928AATT3BPH4
  CP version: G928AUCS3BPH4
  Product code: SM-G928AZKEATT
  Phone SN: R38G807A4VT
  IMEI: 353513070868356
  Unique number: 0715F79074B30634
  Reading IMEI... OK
  IMEI: 353513070868356 (SIGN: OK)
  Reading data from phone... OK
  Unlocking... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done

  Trả lờiXóa