Samsung T599N Unlock | Samsung T599N Mở Mạng

Samsung T599N Unlock | Samsung T599N Mở Mạng

Samsung T599N Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung T599N Network Lock,Unlock Network Online
Samsung T599N Mở Mạng,Hỗ trợ Mở Mạng Online
Samsung T599N Root và Thêm Tiếng Việt Thành Công

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SGH-T599N
Android version: 4.1.2
Product code: SGH2T599EAATMB
Phone version: T599NUVAMD4
PDA version: T599NUVAMD4
CSC version: T599NTMBAMD4
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
HW version: REV0.1
Phone S/N: R21DB7EVV3L
Modem board: DB8520H
RF cal date: 2013.11.21
IMEI: 356433058005482
Checking Super user right... true
Reading data from phone... OK
Analysing SEC file... OK
Bypass MSL... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


0 Nhận xét