Seo Services

OPPO R11 CPH1707 Mã Bảo Vệ | Lock Screen | Password

OPPO R11 CPH1707 Mã Bảo Vệ | Lock Screen | Password

OPPO R11 CPH1707 Khóa Mã Bảo Vệ Màn Hình,Mở Khóa Bảo vệ Thành Công
OPPO R11 CPH1707 Lock Screen,Remove Lock Screen Online
OPPO R11 CPH1707 Remove Password Lock By MRT
OPPO R11 CPH1707 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa FRP

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0xB3D54DD3
  MSM_ID: 0x0008C0E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>Switch mobile to RE\WR ...Success
  Flasy type: eMMC
>>>>Reading Mobile IMEI Info...Success
  org imei:866173035290277
>>>>Erasing Userdata...
Fail
  Erase data fail,please try into 9008 devices againOPPO R11 CPH1707 Mã Bảo Vệ | Lock Screen | Password OPPO R11 CPH1707 Mã Bảo Vệ | Lock Screen | Password Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 10 16, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.