Vivo X20A Password | Vivo X20A Lock Screen | Vivo X20A Mã Bảo Vệ

Vivo X20A Password | Vivo X20A Lock Screen | Vivo X20A Mã Bảo Vệ

Vivo X20A  Khóa Mã Bảo Vệ | Mở Mã Bảo Vệ Thành Công
Vivo X20A Lock Screen | Remove Lock Screen Online
Vivo X20A Remove Lock Screen - Vivo Account By MRT
Vivo X20A Xóa Mã Bảo Vệ | Hỗ Trợ Online

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

>>>Try connect to mobile...Success
  CPU_SN: 0xD181F3C4
  MSM_ID: 0x0008C0E1

>>>Try connect to mobile...Success
>>>init mobile...Success
>>>Downloading boot...Success
>>>ÕýÔÚÇл»µ½¶ÁдģʽSuccess
  Flasy type: UFS
  CPU ÀàÐÍ: MSM8996
>>>>read mobile GPT data...Success
  ÕýÔÚÇå³ýÊÖ»úËøÊý¾Ý...
  Çå³ýÍê³Éºó»áµ¼ÖÂÊÖ»úµÄÓû§Êý¾Ý¶ªÊ§...
  ¸ñʽ»¯µØÖ·:ADD:0x0181400000  Size:0x0D0E3FBE00
>>>all is done
  ********************************
  Please disconnect mobile set,and hold vol up and power key
  Mobile will be into recovery
  Click Restart
  ********************************
  if mobile hand on logo or auto restart...
  You can in recovery erase data
  After ease data in recovery mobile will working normal
1 Nhận xét

 1. >>>>Auto Identify 9008 Port...
  Get 9008 Port;Is:COM46
  >>>>Reading Mobile Hardware Info...Succes
  CPU_SN: 0x8B3BB1D9
  MSM_ID: 0x0008C0E1

  >>>Trying Connect Mobile...Success
  >>>Initialize Connect Mobile...Success
  >>>Downloading Boot...Success
  >>>Switch Mobile to ReWr ModeSuccess
  Flash Type: UFS
  >>>>Reading Mobile GPT Block Data...Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x0151000000 Size 0x0x0010000000
  Success
  >>>>Write Unlock data...
  Add: 0x0x0163403000 Size 0x0x0000100000
  Success
  Rebooting Mobile...
  all is done!!!

  Trả lờiXóa