Samsung S7 G930S | G930K | G930L Repair IMEI | IMEI 15 Sô 0

Samsung S7 G930S | G930K | G930L Repair IMEI | IMEI 15 Sô 0

Samsung S7 G930S | G930K | G930L IMEI 15 Sô 0 | Mất Sóng (Hoặc Mất Cả Baseband)
Samsung S7 G930S | G930K | G930L Repair IMEI Thành Công | IMEI ZIN
Mọi Chức Năng Ổn Định Sau Khi Sửa Lỗi IMEI | Hỗ Trợ Nâng Cấp 2 Sim
Samsung S7 G930S | G930K | G930L IMEI | Samsung S7 G930S | G930K | G930L DRK

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Searching Samsung modem... detected COM90
Reading phone info...
Model: SM-G930L
AP version: FA60_G930LKLU1APF4
CSC version: NONE
CP version: G930LKLU1APC3
Phone SN: R39HB0657W
IMEI: 35431708@thanhnamPDAviet
Unique number: CE081608ECEC682505
Reading IMEI... OK
IMEI: 354317080@thanhnamPDAviet (SIGN: OK)
0 Nhận xét