Seo Services

LG V20 F800L FRP | LG V20 F800L Tài Khoản Gmail

LG V20 F800L FRP | LG V20 F800L Tài Khoản Gmail

LG V20 F800L Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail | Xóa FRP Thành Công
LG V20 F800L Lock Google Account | Remove Google Account Online
LG V20 F800L Remove Google Account (FRP) By Octopus
LG V20 F800L V11E Xóa Tài Khoản Gmail | Hỗ Trợ Online
LGF800LAT-00-V11e-LGU-KR-NOV-10-2017+0
LG V20 F800L FRP | LG V20 F800L Repair IMEI | LG V20 F800L KDZ

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Platform: LG
Selected model: F800L
Put the phone into Download Mode:
1. Power phone OFF; 
2. Press and hold "Vol+" button and connect USB cable.
Searching for a phone. Please wait...
Found phone on COM196
Reading info...
Detected phone model: LG-F800L
Mode: Emergency
Initializing..
SW version: LGF800LAT-00-V11e-LGU-KR-NOV-10-2017+0
Android version: 7.0
Platform: msm8996
Reading partition...
Resetting FRP lock..
Detecting writing method...
Trying third method...
Erasing block...
Reading block...
FRP lock is successfully reseted!LG V20 F800L FRP | LG V20 F800L Tài Khoản Gmail LG V20 F800L FRP | LG V20 F800L Tài Khoản Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 9 20, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

ads 728x90 B
Được tạo bởi Blogger.