SC-04J Unlock | Samsung Feel SC-04J Mở Mạng

SC-04J Unlock | Samsung Feel SC-04J Mở Mạng 

Samsung Feel SC-04J Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung Feel SC-04J Unlock Network By Code

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung Feel SC-04J
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung Feel SC-04J
Nhận Nạp Tiếng Việt Samsung Feel SC-04J

Tags:SC-04J Unlock,SC-04J Mở Mạng,SC-04J Bypass,SC-04J FRP,SC-04J Gmail,Unlock SC-04J,Mở Mạng SC-04J ,Combination SC-04J,Stock SC-04J,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SC-04J
Android version: 8.0.0
PDA version: SC04JOMU1BRK1
CSC version: SC04JDCM1BRK1
Phone version: SC04JOMU1BRK1
Product code: SM-A310DZGADCM
CSC country code: JP
CSC sales code: DCM
Phone SN: R58K37778FL
IMEI: 355246089542@thanhnamPDAviet
HW version: REV0.8
RF cal date: 20180330
Chip name: EXYNOS7870
Modem board: SHANNON315
Security patch: 2018-12-01
Boot Warranty bit: 0
SIM State: NETWORK_LOCKED
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data from phone... OK
Searching server... OK
Checking server answer... OK
Executing... OK
Reading data from phone... OK
Calculating... OK
Searching server... OK
Waiting for server answer... OK
Freeze code: 49526140
NET lock: 85749752
SUB lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#


SC-04J Unlock | Samsung Feel SC-04J Mở Mạng SC-04J Unlock | Samsung Feel SC-04J Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 4 08, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.