J337T Unlock | Galaxy J3 Star J337T Mở Mạng

J337T Unlock | Galaxy J3 Star J337T Mở Mạng

Galaxy J3 Star J337T Khóa Sim Nhà Mạng T-Mobile,Mở Mạng Thành Công
Galaxy J3 Star J337T Unlock Network By Z3X Pro

Nhận Unlock - Mở Mạng Galaxy J3 Star J337T
Nhận Xóa FRP - Gmail Galaxy J3 Star J337T

Tags:Galaxy J3 Star J337T Unlock,Unlock Galaxy J3 Star J337T ,Mơt Mạng Galaxy J3 Star J337T ,Galaxy J3 Star J337T Mở Mạng,Galaxy J3 Star J337T FRP,Galaxy J3 Star J337T  Combination,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-J337T
Android version: 8.0.0
PDA version: J337TUVU1ARDL
CSC version: J337TTMB1ARDL
Phone version: J337TUVU1ARDL
Product code: SM2J337TZDATMB
CSC country code: USA
CSC sales code: TMB
Phone SN: R28K60D7B3N
IMEI: 354272094635304
HW version: REV0.7
RF cal date: 20180606
Chip name: EXYNOS7570
Modem board: SHANNON305
Security patch: 2018-05-01
Boot Warranty bit: 0
SIM State: NETWORK_LOCKED
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data from phone... OK
Searching server... OK
Checking server answer... OK
Executing... OK
Reading data from phone... OK
Calculating... OK
Searching server... OK
Waiting for server answer... OK
Waiting ADB device... OK
Waiting for device to become ready... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data from phone... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


J337T Unlock | Galaxy J3 Star J337T Mở Mạng J337T Unlock | Galaxy J3 Star J337T Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 1 29, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.