Samsung S6 AT&T G920A Unlock | Samsung S6 AT&T G920A Mở Mạng

Samsung S6 AT&T G920A Unlock | Samsung S6 AT&T G920A Mở Mạng

Samsung S6 AT&T G920A BIT 7 Khóa Sim Nhà Mạng | Mở Mạng Thành Công
Samsung S6 AT&T G920A BIT 7 Network Lock | Unlock Network Online
Samsung S6 AT&T G920A BIT 7 Unlock Network By Z3X Pro | Code | Samkey
Samsung S6 AT&T G920A BIT 7 Mở Mạng | Hỗ Trợ Mở Mạng Online Cho Khách ở Xa

Dịch Vụ :
Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung S6 AT&T G920A
Nhận Xóa Samsung Account Samsung S6 AT&T G920A
Nhận Repair IMEI - DRK Samsung S6 AT&T G920A
Nhận Nạp Tiếng Việt Samsung S6 AT&T G920A

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Searching Samsung modem... detected COM246
Reading phone info...
Model: SM-G920A
AP version: FA50_G920AUCU7ARA1
CSC version: NONE
CP version: G920AUCU7ARA1
Phone SN: RF8H72QHFSP
IMEI: 3518080712@thanhnamPDAviet
Unique number: 0716077088381804
Reading IMEI... OK
IMEI: 3518080712@thanhnamPDAviet
Reading data from phone... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done

Searching Samsung modem... detected COM246
Reading phone info...
Model: SM-G920A
AP version: FA50_G920AUCU7ARA1
CSC version: NONE
CP version: G920AUCU7ARA1
Phone SN: RF8H72QHFSP
IMEI: 3518080712@thanhnamPDAviet
Unique number: 0716077088381804
Reading IMEI... OK
IMEI: 351808071236740 (SIGN: OK)
Please wait, generating hash codes file, this can take few minutes... OK
Reading data from phone... OK
HWID:  18 F5 B9 ED B5 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Modem board: SHANNON333
Please wait, calculating codes... OK (time - 00:00:00)
Freeze code: 35841572
NET lock: 81620524
SUB lock: 00000000
SP lock: 00000000
CP lock: 00000000
SIM lock: 00000000
For check lock status: *#7465625#Samsung S6 AT&T G920A Unlock | Samsung S6 AT&T G920A Mở Mạng Samsung S6 AT&T G920A Unlock | Samsung S6 AT&T G920A Mở Mạng Reviewed by Nguyễn Thành Nam on tháng 9 06, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.