Donate

Agribank: 1400205490706 Chi Nhánh Láng Hạ Hà Nội.CTK: 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐌
Vietcombank: 0451000334432 Chi Nhánh Thành Công Hà Nội.CTK: 𝐕𝐔 𝐓𝐇𝐈 𝐌𝐀𝐈
MBbank: 0580110518001 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄𝐍 𝐕𝐀𝐍 𝐍𝐀𝐌
Paypal: thanhnamPDAviet@Gmail.com
Momo: 0966833711


𝐶𝑎́𝑐 𝐵𝑎́𝑐 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑋𝑜𝑛𝑔 𝑉𝑢𝑖 𝐿𝑜̀𝑛𝑔 𝐺ℎ𝑖 𝑅𝑜̃ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛,𝐶ℎ𝑢̣𝑝 𝑉𝑎̀ 𝐺𝑢̉𝑖 𝑉𝑒̂̀ 𝑍𝑎𝑙𝑜 0966.833.711 Đ𝑒̂̉ 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝐵𝑖̣ 𝑁ℎ𝑎̂̀𝑚 𝐿𝑎̂̃𝑛


Donate Donate Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 11 17, 2019 Rating: 5

2 nhận xét:

 1. Donate
  Agribank: 1400205490706 Chi Nhánh Láng Hạ Hà Nội.CTK: NGUYEN VAN NAM
  Vietcombank: 0451000334432 Chi Nhánh Thành Công Hà Nội.CTK: VU THI MAI
  MBbank: 0580110518001 NGUYEN VAN NAM
  Paypal: thanhnamPDAviet@Gmail.com
  Momo: 0966.833.711

  Trả lờiXóa
 2. 𝐶𝑎́𝑐 𝐵𝑎́𝑐 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑋𝑜𝑛𝑔 𝑉𝑢𝑖 𝐿𝑜̀𝑛𝑔 𝐺ℎ𝑖 𝑅𝑜̃ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝐷𝑢𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐾ℎ𝑜𝑎̉𝑛,𝐶ℎ𝑢̣𝑝 𝑉𝑎̀ 𝐺𝑢̉𝑖 𝑉𝑒̂̀ 𝑍𝑎𝑙𝑜 0966.833.711 Đ𝑒̂̉ 𝑇𝑟𝑎́𝑛ℎ 𝐵𝑖̣ 𝑁ℎ𝑎̂̀𝑚 𝐿𝑎̂̃𝑛

  Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.