Galaxy A70 A705FN Bit3 Unlock Network | Mở Mạng

Galaxy A70 A705FN Bit3 Unlock Network | Mở Mạng

Galaxy A70 A705FN Khóa Sim Nhà Mạng,Đã Lên Level 3,Mở Mạng Thành Công
Galaxy A70 A705FN Bit 3 Unlock Network By Code
Galaxy A70 A705FN Unlock Network Online Via Teamviewer

Nhận Unlock - Mở Mạng Galaxy A70 A705FN Bit3
Nhận Xóa FRP - Gmail Galaxy A70 A705FN Bit3

Tags:A705FN Bit3 Unlock,A705FN Bit3 Mở Mạng,A705FN Bit3 FRP,A705FN Bit3 Bypass,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Model Name : SM-A705FN
AP version : A705FNXXU3ASI2
Debug Level : 0x4f4c
Setting DEBUG level.........OK
Waiting for Reboot...OK
CP Debug Level : READY
SIM State : OK
CP Version : A705FNXXU3ASH1,A705FNXXU3ASH1
Android Version : 9
Warranty VOID : 0
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading MODEM info...
IMEI : 355080104535565
MSL : R58M505NH5
MSL ID : 642939DDCC367804116361D881BC7B375460B805
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (May take few minutes)...OK
Analysing security......[PLEASE WAIT]...OK
Operation successful.

47281423
21920502


Model Name : SM-A705FN
AP version : A705FNXXU3ASI2
Debug Level : 0x4f4c
Setting DEBUG level.........OK
Waiting for Reboot...OK
CP Debug Level : 
SIM State : OK
CP Version : A705FNXXU3ASH1,A705FNXXU3ASH1
Android Version : 9
Warranty VOID : 0
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading MODEM info...
IMEI : 355080104657690
MSL : R58M5082HL
MSL ID : 195BA641427BCD8B7E629BA111F64FA6B8FE1C4E
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (May take few minutes)...OK
Analysing security......[PLEASE WAIT]...OK
Operation successful.

06575420
37946301


Galaxy A70 A705FN Bit3 Unlock Network | Mở Mạng Galaxy A70 A705FN Bit3 Unlock Network | Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 11 05, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.