J737T1 Unlock - Samsung J7 Star J737T1 Mở Mạng

J737T1 Unlock - Samsung J7 Star J737T1 Mở Mạng

Samsung J7 Star J737T1 Unlock Network By Z3X Pro
Samsung J7 Star J737T1 Khóa Sim Nhà Mạng T-Mobile,Mở Mạng Thành Công,Vĩnh Viễn Không Bị Khóa lại,Không Sai IMEI Khi Unlock.
Samsung J7 Star J737T1 BIT 5 Unlock Network
Samsung J7 Star J737T1 U5 Unlock Network

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J7 Star J737T1
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J7 Star J737T1
Nhận Xóa Knox - MDM Samsung J7 Star J737T1

Tags:J737T1 Unlock,Unlock J737T1,Mở Mạng J737T1,J737T1 Mở Mạng J737T1,J737T1 FRP,J737T1 Gmail,J737T1 Combination,J737T1 EFS,J737T1 Bypass,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook + WhatsApp)
۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-J737T1
Android version: 8.0.0
PDA version: J737T1UVS5ASE1
CSC version: J737T1TMK5ASE1
Phone version: J737TUVU5ASE1
Product code: SM2J737TZSATMK
CSC country code: USA
CSC sales code: TMK
Phone SN: R58KC1NTQZA
IMEI: 359797094742721
HW version: REV1.0
RF cal date: 20181211
Chip name: EXYNOS7870
Modem board: SHANNON315
Security patch: 2019-05-01
Boot Warranty bit: 0
SIM State: ABSENT
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data from phone... OK
Searching server... OK
Checking server answer... OK
Rebooting phone... OK
Waiting ADB device... OK
Waiting for device to become ready... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Executing... OK
Reading data from phone... OK
Calculating... OK
Searching server... OK
Waiting for server answer... OK
Waiting ADB device... OK
Waiting for device to become ready... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait... OK
Reading data from phone... OK
Rebooting phone... OK
Unlock doneJ737T1 Unlock - Samsung J7 Star J737T1 Mở Mạng J737T1 Unlock - Samsung J7 Star J737T1 Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 7 26, 2019 Rating: 5

1 nhận xét:

 1. @thanhnamPDAviet
  Waiting ADB device... OK
  Reading phone info...
  Model: SM-J737T1
  Android version: 8.0.0
  PDA version: J737T1UVS5ASE1
  CSC version: J737T1TMK5ASE1
  Phone version: J737T1UVS5ASE1
  Product code: SM2J737TZSATMK
  CSC country code: USA
  CSC sales code: TMK
  Phone SN: R58M12ZQ1TX
  IMEI: 359797096794647
  HW version: REV1.0
  RF cal date: 20190117
  Chip name: EXYNOS7870
  Modem board: SHANNON315
  Security patch: 2019-05-01
  Boot Warranty bit: 0
  SIM State: SIM_SERVICE_PROVIDER_LOCKED
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  Reading data from phone... OK
  Searching server... OK
  Checking server answer... OK
  Executing... OK
  Reading data from phone... OK
  Calculating... OK
  Searching server... OK
  Waiting for server answer... OK
  Waiting ADB device... OK
  Waiting for device to become ready... OK
  Initialization zTool... OK
  Running zTool, please wait... OK
  Reading data from phone... OK
  Rebooting phone... OK
  Unlock done

  Trả lờiXóa

Được tạo bởi Blogger.