A205YN Unlock - Samsung A20 A205YN Mở Mạng

A205YN Unlock - Samsung A20 A205YN Mở Mạng

Samsung A20 A205YN Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công.
Samsung A20 A205YN Unlock Network By Code,Không Sai IMEI,Vĩnh Viễn Không Bị Khóa Lại.

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung A20 A205YN
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung A20 A205YN
Nhận Xóa Knox - MDM Samsung A20 A205YN

Tags:A205YN Unlock,Unlock A205YN ,Mở Mạng A205YN,A205YN Mở Mạng,A205YN Code,A205YN FRP,A205YN Gmail,A205YN EFS,A205YN Combination,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM16]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-A205YN
VER  : A205YNDVU1ASD5/A205YNLDT1ASD5/A205YNDVU1ASD6/A205YNDVU1ASD5
IMEI : 356776100572887
S/N  : R58M50PDB2
U/N  : CBJ00CF844FB846
Connecting to DEVICE in DL-Mode...OK [COM17]
Setting up module...OK
Initializing memory...OK
Transmitting data...OK
Restarting DEVICE to AT-Mode...OK
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : R58M50PDB2F
SIM State : ABSENT (OK)
Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
CP Version : A205YNDVU1ASD5
Android Version : 9
Warranty VOID : 0
Loading RIL applet...OK
Starting RIL applet...OK
Reading RADIO information...
IMEI : 356776100572887
Initializing RIL applet....OK
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading HW signature...OK
Reading data...OK
Calculating security...[KEY:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...OK
Operation successful.

25028258
08282952A205YN Unlock - Samsung A20 A205YN Mở Mạng A205YN Unlock - Samsung A20 A205YN Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 7 08, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.