Mobell S60 FRP | Mobell S60 Gmail

Mobell S60 FRP | Mobell S60 Gmail

Mobell S60 Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail,Mở Khóa Gmail Thành Công

Nhận Xóa Gmail - FRP Mobell S60
Nhận Repair IMEI - Network Mobell S60

Tags:Mobell S60  FRP,Mobell S60 Gmail,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
 ----------------------------------------------------
 BaseBand CPU :MT6580
 BaseBand CPU Secure Version : FF
 BaseBand CPU Bootloader Version : 01
 ----------------------------------------------------
 INT RAM: 128 KB SDRAM
 EXT RAM: 1 GB  DRAM
 ----------------------------------------------------
 EMMC: (115Gb+8192Mb) UNKNOWN_EMMC_DEVICE 
 EMMC FW VERSION: 10:00:00:00:00:00:00:00
 EMMC CID: F40122426977696E20 : 00000000000000
 EMMC UA SIZE: 0x39a000000     
 BOOT STYLE: EMMC BOOT
 FULL LENGTH: 0x39ac00000      [14.418 GB]
 Checking data, wait...
 
 Writing FRP, wait...
 FRP Reset Done.
 Wait untill phone will start charging.
 [0]All done.





Mobell S60 FRP | Mobell S60 Gmail Mobell S60 FRP | Mobell S60 Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 6 08, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.