Itel S12 Privacy Lock | Itel S12 Repair IMEI

Itel S12 Privacy Lock | Itel S12 Repair IMEI

Itel S12 Khóa Mã Bảo Vệ,Khách Up Bay IMEI Vẫn Không Hết Khóa,Mở Khóa Và Fix IMEI Thành Công

Nhận Xóa Mã Bảo Vệ - FRP Itel S12
Nhận Repair IMEI - Network Itel S12

Tags:Itel S12 FRP,Itel S12 Gmail,Itel S12 Password,Itel S12 Mã Bảo Vệ.

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
 Selected phone: ELBRUS
 Action : IMEI REPAIR.
 IMEI[1] for write : 999999999999999
 IMEI[2] for write : 888888888888888
 Scanning for presents meta ports...
 Detected(38) : MediaTek USB VCOM (Android) (COM38) 
 Start sync target, waiting responce.....
 [AP]BaseBand CPU : mt6580,S01
 [AP]APP_VER: S12-I805-7.0-OP-V033-20171102
 [META]BaseBand CPU : MT6580, E01
 Using Algo 1.
 [META]SW_VER : MT6580_MOLY.WR8.W1449.MD.WG.EG.MP.V91.5.P14_V001
 [META]HW_VER : RLK6580_WE_I_N_HSPA_HW
 Meta mode conected ok, start reading phone....
 IMEI to repair: [1] 999999999999999
 Phone imei[1] : 999999999999999
 IMEI to repair: [2] 888888888888888
 Phone imei[2] : 888888888888888
 Clean Boot flag ok. 
 [0]All done.


Itel S12 Privacy Lock | Itel S12 Repair IMEI Itel S12 Privacy Lock | Itel S12 Repair IMEI Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 6 21, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.