J320AZ Unlock | Samsung J320AZ Mở Mạng

J320AZ Unlock | Samsung J320AZ Mở Mạng

Samsung J320AZ Khóa Sim Nhà Mạng Cricket USA
Samsung J320AZ 6.0 7.1.1 Unlock Network By Z3X Pro | Samkey

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J320AZ
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J320AZ
Nhận Root - Nạp Tiếng Việt Samsung J320AZ

Tags:Unlock Samsung J320AZ,Mở mạng Samsung J320AZ,Samsung J320AZ Unlock,Samsung J320AZ Mở Mạng,Samsung J320AZ Code,Samsung J320AZ FRP,Samsung J320AZ Gmail,Samsung J320AZ Combination,Samsung J320AZ Root,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
 
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SAMSUNG-SM-J320AZ
Android version: 6.0.1
Product code: SM2J320AZWZAIO
Phone version: J320AZTUS3AQG1
PDA version: J320AZTUS3AQG1
CSC version: J320AZAIO3AQG1
CSC country code: USA
CSC sales code: AIO
HW version: REV1.0
Phone SN: R28J10YXXQT
Chip name: EXYNOS3475
Modem board: SHANNON308
Security patch: 2017-07-01
RF cal date: 20170108
IMEI: 35651907737XXXX
Checking Super user right... true
Reading NV data... OK
Checking NV data... OK
Reading data... OK
Detecting MODEM... OK
Reading MODEM... OK
Calculating... OK
Writing zTool... OK
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Initialization... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Reading data... OK
HWID:  87 51 7B 16 91 6A 97 49 50 86 C2 A2 A1 A0 D2 0B
Calculating... OK
Unlocking... OK
Writing NV data... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done

Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM57]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-J320AZ
VER  : J320AZTUS3BQL1/J320AZAIO3BQL1/J320AZTUS3BQL1/J320AZTUS3BQL1
IMEI : 356519071753874
S/N  : R28H42YJXH
U/N  : CQ300B8316AA733
Searching for SAMSUNG Diagnostic Port...[COM56]...OK
Connecting to phone via DIAG port...OK
CP Chip ID : 0x0308
Reading data from CP chip...OK
Calculating security...[KEY:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response...OK
Sending unlock codes to phone...N/A
31728484
50370294J320AZ Unlock | Samsung J320AZ Mở Mạng J320AZ Unlock | Samsung J320AZ Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 2 15, 2019 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.