J600FN Unlock | Samsung J600FN U3 Mở Mạng

J600FN Unlock | Samsung J600FN U3 Mở Mạng

Samsung J600FN Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung J600FN U3 Unlock Network By Samkey | Code

Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J600FN
Nhận Xóa FRP - Gmail Samsung J600FN

Tags:Samsung J600FN Unlock,Samsung J600FN Mở Mạng,Mở Mạng Samsung J600FN ,Unlock Samsung J600FN ,Samsung J600FN FRP,Samsung J600FN Combination,

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

۩۩ Website : www.thanhnamPDAviet.net
@thanhnamPDAviet
Searching for SAMSUNG Mobile USB Modem...OK
SAMSUNG USB Modem detected on [COM65]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-J600FN
VER  : J600FNXXU3ARH1/J600FNOXM3ARH1/J600FXXU3ARH1/J600FNXXU3ARH1
IMEI : 359491097559056
S/N  : RF8K92NEMH
U/N  : CBJ0002FDB42B85
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
ADB Serial Number : 520002FDB42B8513
CP Version : J600FXXU3ARH1
Android Version : 8.0.0
Warranty VOID : 0
Loading RIL applet...OK
Starting RIL applet...OK
Reading RADIO information...
IMEI : 359491097559056
MSL address : RF8K92NEMH
Initializing RIL applet......OK
Starting exploit...[SHL:OK]...OK
Reading HW signature...OK
Reading data...OK
Calculating security...[KEY:OK]...OK
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
Sending unlock codes to phone...OK
Operation successful.
J600FN Unlock | Samsung J600FN U3 Mở Mạng J600FN Unlock | Samsung J600FN U3 Mở Mạng Reviewed by Nguyễn Thành Nam on tháng 12 06, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.