Samsung J6 J600FN Unlock | Samsung J6 J600FN Mở Mạng

Samsung J6 J600FN Unlock | Samsung J6 J600FN Mở Mạng

Samsung J6 J600FN Khóa Sim Nhà Mạng,Mở Mạng Thành Công
Samsung J6 J600FN Network Lock,Unlock Network Online
Samsung J6 J600FN Unlock Network By Z3X Pro | Samkey | Code
Nhận Unlock - Mở Mạng Samsung J6 J600FN Online
Nhận Xóa FRP Samsung J6 J600FN Online
Samsung J6 J600FN Combination | Samsung J6 J600FN Stock

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

[ 10/25/2018 12:02:49 PM ] @thanhnamPDAviet
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Android version: 8.0.0
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] PDA version: J600FNXXU1ARE4
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] CSC version: J600FNOXM1ARE2
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Phone version: J600FXXU1ARE2
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Product code: SM-J600FZDUNEE
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] CSC country code: Nordic
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] CSC sales code: NEE
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Phone SN: RF8K624ZX3T
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] IMEI: 35706309298@thanhnamPDAviet
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] HW version: REV0.3A
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] RF cal date: 20180621
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Chip name: EXYNOS7870
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Modem board: SHANNON315
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Security patch: 2018-05-01
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] Boot Warranty bit: 0
[ 10/25/2018 12:02:50 PM ] SIM State: ABSENT,ABSENT
[ 10/25/2018 12:02:51 PM ] Searching server... OK
[ 10/25/2018 12:02:54 PM ] Checking server answer... OK
[ 10/25/2018 12:02:57 PM ] Initialization zTool... OK
[ 10/25/2018 12:03:45 PM ] Running zTool, please wait...
[ 10/25/2018 12:03:45 PM ] Start... OK
[ 10/25/2018 12:03:52 PM ] Initialization... OK
[ 10/25/2018 12:03:55 PM ] Generate and check client proof... OK
[ 10/25/2018 12:03:55 PM ] Verify proof by client... OK
[ 10/25/2018 12:03:56 PM ] Executing... OK
[ 10/25/2018 12:05:32 PM ] Reading data from phone... OK
[ 10/25/2018 12:06:38 PM ] Calculating... OK
[ 10/25/2018 12:06:48 PM ] Searching server... OK
[ 10/25/2018 12:07:14 PM ] Waiting for server answer... OK
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] Freeze code: 71497424
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] NET lock: 02924053
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] SUB lock: 00000000
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] SP lock: 00000000
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] CP lock: 00000000
[ 10/25/2018 12:08:14 PM ] SIM lock: 00000000


Samsung J6 J600FN Unlock | Samsung J6 J600FN Mở Mạng Samsung J6 J600FN Unlock | Samsung J6 J600FN Mở Mạng Reviewed by Nguyễn Thành Nam on tháng 10 25, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.