Samsung J320P Unlock | Samsung J320P Mở Mạng

Samsung J320P Unlock | Samsung J320P Mở Mạng

Samsung J320P Khóa Sim Nhà Mạng Sprint | Mở Mạng Thành Công
Samsung J320P Network Lock | Unlock Network By Z3X Pro
Samsung J320P Mở Mạng | Hỗ Trợ Mở Mạng - Xóa FRP Samsung J320P Online

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Model: SM-J320P
Android version: 5.1.1
PDA version: J320PVPU1AOL2
CSC version: J320PSPT1AOL2
Phone version: 
Product code: 
CSC country code: USA
CSC sales code: BST
Phone SN: 00000000000
IMEI: 
HW version: 
RF cal date: 
Chip name: MSM8916
Modem board: 
Security patch: 2015-12-01
Boot Warranty bit: 1
Writing AT RIL... OK
Initialization AT RIL... OK
Unlocking... OK
Rebooting phone... OK
Unlock done


Samsung J320P Unlock | Samsung J320P Mở Mạng Samsung J320P Unlock | Samsung J320P Mở Mạng Reviewed by Nguyễn Thành Nam on tháng 9 29, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.