Itel S11 Plus FRP | Itel S11 Plus Tài Khoản Gmail

Itel S11 Plus FRP | Itel S11 Plus Tài Khoản Gmail

Itel S11 Plus Khóa Xác Minh Tài Khoản Gmail | Mở Khóa Thành Công
Itel S11 Plus Lock Google Account | Remove Google Account Online
Itel S11 Plus Remove Google Account FRP By CM2
Itel S11 Plus  Xóa Tài Khoản Gmail | Hỗ Trợ Online

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x00FF
BLVersion : 0x0001
PreLoader : Active [ Boot with PL ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 150100514E31334D4206890FE41773C5
Initialize Memory ... 
DRAM already initialized by Preloader
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM31N
[eMMC] : FLASH_CID : 150100514E31334D4206890FE41773C5
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID    : 0xF85F4F29311A335BBF99F43FEB6899C7
INT RAM    : 0x00020000
EXT RAM    : 0x80000000 [2 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!


Clear FRP ( Google Reset Protection )
Clear Ok!

Done!
Elapsed: 00:00:19


Itel S11 Plus FRP | Itel S11 Plus Tài Khoản Gmail Itel S11 Plus FRP | Itel S11 Plus Tài Khoản Gmail Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 9 06, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.