Galaxy S8 AT&T G950U Unlock | Mở Mạng

Galaxy S8 AT&T G950U Unlock | Mở Mạng

Galaxy S8 AT&T G950U Khóa Sim Nhà Mạng | Mở Mạng Thành Công
Galaxy S8 AT&T G950U Network Lock | Unlock Network Online
Galaxy S8 AT&T G950U Unlock Network By Z3X Pro | Samkey | Code
Galaxy S8 AT&T G950U Mở Mạng | Hỗ Trợ Mở Mạng Online
Galaxy S8 AT&T G950U FRP | Galaxy S8 AT&T G950U Combination

☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet
 
SAMSUNG USB Modem detected on [COM83]
Looking for DEVICE...OK
Reading USB MODEM information...OK
MODEL  : SM-N950U
VER  : N950USQU1AQH7/N950UOYN1AQH7/N950USQU1AQH7/N950USQU1AQH7
IMEI : 35850208128
S/N  : R38J906R4Z
U/N  : CE0817183955081
Loading ADB module..OK
Starting ADB module...OK
Searching for SAMSUNG ADB device...OK
Checking device authorization...OK
Reading ADB device information...
Device Model : SM-N950U
ADB Serial Number : CE08171839550814037E
AP Ver : N950USQU1AQH7
CP Ver : N950USQU1AQH7
CSC Ver : N950UOYN1AQH7
Android Ver : 7.1.1
Debug Level : MID/LOW [0x4f4c]
Setting DEBUG level to HIGH...OK
Waiting for Reboot...OK
CP Debug Level : N/A [0x55ff]
Setting CP DEBUG mode..........OK
Waiting for Reboot...OK
Writing applet to device...OK
Starting UPLOAD MODE.......................OK
Waiting for UPLOAD MODE...[COM65]...OK
Preparing to read data...[S1:OK]....OK
Reading RAM data.....[N2:OK]..[N3:OK]...OK
Rebooting device to NORMAL mode...OK
MSM JTAG ID : 0002005E
MSM HW S/N : 8503DDB6
MSM CONNIE : SM-N950U_SINGL_USA_52258095452192347605226D5193039A
Sending data to SERVER...OK
Waiting for SERVER response (may take few minutes)...OK
 
 
64942517
19152407

Galaxy S8 AT&T G950U Unlock | Mở Mạng Galaxy S8 AT&T G950U Unlock | Mở Mạng Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 9 18, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.