Samsung S6 G920P FRP | Samsung S6 G920P DRK | Samsung S6 G920P Unlock

Samsung S6 G920P FRP | Samsung S6 G920P DRK | Samsung S6 G920P Unlock

Samsung S6 Sprint G920P FRP ON Và Chex DRK | Treo Ở Recovery
Samsung S6 Sprint G920P Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail (FRP)
Samsung S6 Sprint G920P Repair DRK (DRK NG -> DRK OK)
Samsung S6 Sprint G920P Mở Mạng Qua Teamviewer Thành Công
Mọi chức năng ổn định sau khi sửa lỗi,không bị lỗi drk khi up rom
☯ Unlock - Remove FRP - Repair IMEI - Online (Teamviewer)
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

@thanhnamPDAviet

Checking local file... OK
Searching server... OK
Compare local and server file... OK (up to date)
Searching USB Flash interface... COM16 detected
Setup connection... OK
Reading data from phone... OK
Sending data to phone... OK
Sending data to phone... OK
Waiting ADB device... OK
Reading phone info...
Recovery build version: 6.0.1
Boot version: G920PVPS4CPI3
Platform: exynos7420
Boot serial: 10160a828bbc3402
Product board: zerolte
Initialization zTool... OK
Running zTool, please wait...
Start... OK
Initialization... OK
Generate and check client proof... OK
Verify proof by client... OK
Checking DRK status... NG!
Writing DRK... OK
Checking DRK status...
Repairing DMVT key... OK
Rebooting phone... OK
Repair DRK doneSamsung S6 G920P FRP | Samsung S6 G920P DRK | Samsung S6 G920P Unlock Samsung S6 G920P FRP | Samsung S6 G920P DRK | Samsung S6 G920P Unlock Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 8 24, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.