MobiStar Zoro 2 Remove FRP | MobiStar Zoro 2 Xóa FRP

MobiStar Zoro 2 Remove FRP | MobiStar Zoro 2 Xóa FRP

MobiStar Zoro 2 Remove Password - FRP Via Teamviewer
MobiStar Zoro 2 Remove Password - FRP By CM2
MobiStar Zoro 2 Xóa Xác Minh Tài Khoản Gmail Qua Teamviewer
--------------------✩✬✩--------------------
☯ Nhận Unlock - Mở mạng - Get Code - Repair IMEI - Qua Teamviewer
☎ Hotline : 0966833711 (Zalo + Facebook)

Tags:MobiStar Zoro 2,MobiStar Zoro 2 FRP,MobiStar Zoro 2 Bypass,MobiStar Zoro 2 Rom,MobiStar Zoro 2 Stock,MobiStar Zoro 2 Repair IMEI,
Mã:
@thanhnamPDAviet
 
Wait for phone...
Phone found! [ 10 ]
Sync...
Inital Boot Ok!
BB_CPU_PID : 6580
BB_CPU_NME : [MediaTek] MT6580_S00
BB_CPU_EXT : 0xCA00 , 0x8A00 , 0x0000
Processing BROM stage
Settings for BROM configured!
SecCfgVal : 0x00000000
BromVer   : 0x0005
BLVersion : 0x00FE
PreLoader : NOT Active [ Erased ]
BootLdrSS : NORMAL with PRELOADER
Processing DA stage
DA Select done, will use MTK_AllInOne_DA_v5.1624.16.07
Sending and initialize DA ...
Running DA ver.4.2 on BBID : 0x94
NAND Flash : NOT INSTALLED
eMMC Flash : 150100463732324D42002B53D3E043F9
Initialize Memory ... 
DRAM configured from IDB!
DRAM initialize passed!
DRAM size : 0x40000000
DAgent sent , init HW now
eMMC FlashIC initialized
[eMMC] : FLASH_VEN : 0x15 , OEM : 0100
[eMMC] : FLASH_INF : [SAMSUNG] , BM227
[eMMC] : FLASH_CID : 150100463732324D42002B53D3E043F9
[eMMC] : FLASH_BRT : 0x00400000 , 0x00400000 , 0x00080000
[eMMC] : FLASH_LEN : 0x00000001D2000000
[eMMC] : FLASH_UCP : 7456 MiB [eMMC 8 GiB]
DEV RID : 0xF85F4F29A388A00CA369BA4F19E4CD4A
INT RAM : 0x00020000
EXT RAM : 0x40000000 [1 GiB]
BOOT TYPE  : EMMC_FLASH_BOOT
SOC VERIFY : C1
Boot Ok!
 
 
Clear FRP ( Google Reset Protection )
Clear Ok!
 
Done!
Elapsed: 00:00:54
 
 
zoro 2.PNG

MobiStar Zoro 2 Remove FRP | MobiStar Zoro 2 Xóa FRP MobiStar Zoro 2 Remove FRP | MobiStar Zoro 2 Xóa FRP Reviewed by thanhnamPDAviet on tháng 8 20, 2018 Rating: 5

Không có nhận xét nào:

Được tạo bởi Blogger.